ห้องออกกำลังกาย
ห้องออกกำลังกาย
ห้องออกกำลังกาย
ห้องออกกำลังกาย

ห้องออกกำลังกาย

ฟิตเนสที่ให้บริการเครื่องออกกำลังกาย มีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายสามารถเลือกเล่นได้หลากหลาย ได้แก่ เครื่องออกกำลังกายประเภท Cardiovascular Training, เครื่องออกกำลังกายประเภท Machine Weight, เครื่องออกกำลังกายประเภท Free Weight เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้าง/กระชับกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งผู้ฝึกสอนไว้แนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ