ให้อาหารปลา Arapaima gigas
ให้อาหารปลา Arapaima gigas
ให้อาหารปลา Arapaima gigas

ให้อาหารปลา Arapaima gigas

ปลาช่อน อเมซอน กะชังปลาขนาดใหญ่ที่มีปลาช่อนยักษ์จากลุ่มแม่น้ำอเมซอน ที่มีขนาดความยาวประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร  จำนวน 60 ตัว ไว้ให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนให้อาหารและสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ผ่านไปมา